HLR

0709-646930


roslidensmassage@gmail.com

Hjärt- och lungräddning


I Sverige drabbas varje år ca. 15 000 personer av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp.

Med tidig HLR ökar överlevnaden med 2-3 gånger.


Kursen är ca 1,5 timme och vi lär oss om HLR, hur vi använder en hjärtstartare och luftvägsstopp.

Jag kan komma ut till ditt företag och hålla kurs eller så kommer ni till mig.


Hör av dig för prisinformation.


Jag har gått utbildning för Svenska rådet för hjärt-lungräddning.                   


Är du intresserad av att gå en kurs i hjärt- och lungräddning?

Hör av dig till mig på tel. 0709-646930